Tartu Kõrgemas Kunstikoolis on lahtiste uste päev 1. juunil.

www.art.tartu.ee