Tartu Kõrgemas Kunstikoolis on lahtiste uste päevad 23. märtsil ja 1. juunil.

www.art.tartu.ee