Tartu Kutsehariduskeskuse avatud uste päev on 14.03 2013 . Täpse info paneme aadressile khk.ee/aup välja veebruari alguses. Õpilasvarju nädal toimub kevadisel koolivaheajal 18.03 - 22.03.2013 tundidesse registreerimine algam märtsi kuus aadressil khk.ee/varjunadal.