Tartu Ülikool kolib 1.–5. aprillini Tallinnasse. Nädala jooksul annavad oma eriala professionaalid TÜ Tallinna esinduses kõigile huvilistele tasuta loenguid, seminare ning koolitusi.

„Tartu Ülikool väärtustab kõrgelt elukestvat õpet, seetõttu kutsume Tallinna nädala raames kõiki huvilisi loengutele ja seminaridele, et ühiskonnas aktuaalsetel teemadel kaasa rääkida,“ sõnas Tartu Ülikooli õppeprorektor Martin Hallik ning tõdes, et Tallinna ja Harjumaa elanike ning ettevõtjate huvi on iga aastaga ülikooli täiendusõppe vastu suurenemas.

TÜ Tallinna nädala esimene päev, 1. aprill keskendub internetikasutusele ja sealsetele ohtudele. Lastest ja internetist räägib TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna meediauuringute professor Veronika Kalmus ning interneti võimalustest õppimisel kõneleb tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste.
 
Nädala keskseteks üritusteks on 2. aprillil toimuv personaliseminar ning majandusseminar „Pankrot? Tänan, ei!“ „Majandusseminaril räägivad TÜ teadlased, miks ettevõtted pankrotistuvad ning millised on esmased tunnused ja signaalid finantsnäitajates,“ märkis TÜ täiendusõppe esindaja Tallinnas Merle Kangur. Pankroti ja saneerimise õiguslikest aspektidest Bermet Management AS kogemuse läbi räägib ettevõtte nõukogu esimees Ergo Metsla. „Majandusseminar on hea võimalus saada osa ettevõtja kogemusloost mõlema protsessi läbimisel,“ lisas Kangur.

3. aprillil räägivad TÜ teadlased Eesti elanike väärtuste arengust ja nende kujunemisest haridusruumis. Seminaril osalevad teiste seas filosoofiateaduskonna dekaan, praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ja sotsiaal-ja haridusteaduskonna uurija-professor Anu Realo.

Tervisepäeval, 4. aprillil kõneleb TÜ kliinikumi kliiniline proviisor Jana Lass lastest ja ravimitest ning folklooripäeval, 5. aprillil räägib tähtpäevakalendrist ja kultuurilisest identiteedist filosoofiateaduskonna teadur Elo-Hanna Seljamaa.

Tartu Ülikool on Eesti suurim täiendusõppe pakkuja. Möödunud aastal täiendas oma teadmisi ja oskusi 1600 kursusel ligi 34 000 õpihimulist inimest, märkis ülikool oma pressiteates.

Tasuta üritused toimuvad TÜ Tallinna esinduses Teatri väljak 3. Tutvu nädala kavaga ja registreeru üritustele siin.