Karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja toetavad noori teadlike karjäärivalikute tegemisel.

Karjääriinfo teenuse toel arendab noor info otsimise oskust ja harjumust ning kasutab karjääri planeerimisel asjakohast hariduse, tööturu ja kutsetega seotud infot.

Karjäärinõustamise toel arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega seotud oskusi, püstitab karjääriga seotud eesmärgid ja kavandab sammud nende elluviimiseks.

Keskendume kolmele teemale:
• Enesetundmine
• Hariduse ja tööturu vahelised seosed
• Planeerimine ja otsustamine

Meie poole tasub pöörduda, kui:
• Sa ei tea, kuhu edasi õppima minna;
• soovid ennast rohkem tundma õppida;
• Sa ei tea, kuidas oma eesmärkideni jõuda;
• Su õpimotivatsioon on kadumas;
• valmistud tööle minema;
• soovid infot, mis aitab Sul sammu pidada töömaailma arengutega;
• soovid minna vabatahtlikuks.

Küsi Rajaleidjalt SIIN!

 

Tule Põhja- Eesti Rajaleidja keskusesse tasuta karjäärinõustamisele!

Sulle on abiks  karjäärispetsialistid, kellega saad arutada oma tuleviku üle. 

Nõustamisaja kokku leppimiseks võta ühendust infotöötajaga  tel 58 86 0701.

 

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus ja Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond on välja töötanud ühise karjääriteenuste menüü Tallinna ja Harjumaa haridusasutustele.

Karjääriteenuste menüüga saate tutvuda SIIN.