Elukestval õpirännakul soovivad nii noored kui täiskasvanud ennast pidevalt täiendada ja seda sageli väljaspool Eestit. Artiklis on välja toodud kümme kasulikku allikat, kust saada infot õppimisvõimalustest Euroopas.

Kuigi Euroopa liigub ühtse haridusruumi suunas, võivad haridussüsteemid siiski veel suurel määral erineda. Siin aitab Euroopa haridusinfo võrgustik Eurydice . Õppimisvõimaluste portaalist Ploteus leiab lisaks infot Euroopa haridussüsteemide, vahetuste, toetuste ning elukohavahetusega seonduva kohta.

Üldinfot hariduse ja õppimise kohta Euroopas saab Euroopa Komisjoni veebilehelt Teie Euroopa. Otsingut saab teha konkreetse riigi kesk- või kõrghariduse kohta. Kui on huvi omandada tasuta haridus õppides Põhjamaades, leiab infot veebilehelt Björk . Euroopa Noorteportaalist saab teada keele ja ameti õppimise võimalustest, ülikooliõpingutest ning mitteformaalsest õppest.

Üha enam levib tudengite ja akadeemilise personali hulgas arusaam, et mobiilsus pole erandlik nähtus, vaid normaalne osa kõrgkoolis õppimisest või õpetamisest. Study in Europe sisaldab teavet Euroopa riikide ülikoolide kohta (sh Erasmus Munduse magistriõppe kursusi erialade kaupa). Vahetusõppe andmebaasist DEEP leiavad tudengid vahetusprogramme ja stipendiume ning elamis-ja õppimisvõimaluste kirjeldusi.

Teadmisi ja kogemusi võib omandada ka praktika ja koolivälise tegevuse kaudu. Euroopa Vabatahtlik Teenistus on vabatahtliku töö võimalus 18 - 30aastastele noortele. Ülemaailmne portaal Europlacement aitab töö- ja praktikakohtade ning vabatahtliku teenistuse pakkumiste otsijaid.

Välisriigis võib kultuuridevaheliste erinevuste tõttu olla esialgu raske kohaneda. Et mõista situatsiooni ning osata kohaneda, tuleks tutvuda peatükiga Kultuuridevahelised erinevused trükisest Euroopasse õppima.
Välismaal õppimise võimaluste kohta saab rohkem teada ka messilt Teeviit õpirändevõrgustike ühisboksist.

Teele Traumann
Karjäärinõustamise Teabekeskus