Detsembris asus ESF karjääriteenuste projekti assistent-koordinaatorina tööle Kristi Koort. Kristi esimeseks suuremaks tööks on korraldada kunstivõistlus projekti käigus koostatud „Karjääriplaneerimine ja elukestev õpe“ õpetajaraamatute illustreerimiseks. Kristi on töötanud Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuses ning osalenud assistendina ka karjäärinõustamise valdkonna kutsestandardite loomisel.

 

 

Alates novembrist töötab Teabekeskuses Rajaleidja koordinaatorina Kati Raudsaar. Kati tööülesannete hulka kuulub Rajaleidja veebilehe sisuline ja vormiline edasiarendamine ning selleks arendusprojektide algatamine koostöös partneritega. Viimased kaheksa kuud oma elus veetis Kati maailma avastades ja ringi rännates. Enne seda töötas Tallinna noorte infokeskuses.