Eesti Töötukassa EURES nõustajad korraldavad Narvas teabepäeva välismaale tööle minemisega seotud riskide ennetamiseks. Teabepäev „Turvaliselt välismaale tööle“ toimub 30. märtsil hotellis INGER Puškini tn 28, kella 13:00 kuni 15:30. Teabepäeva põhiettekanded tehakse vene keeles.

Teabepäevale on oodatud kõik välismaal töötamisest huvitatud inimesed. Lisaks EURES võrgustiku nõustajatele saab kuulata MTÜ Living for Tomorrow ja Euroopa Vabatahtlike teenistuse spetsialistide nõuandeid. Tutvustatakse erinevaid infoallikaid, antakse nõu, mida jälgida töövahenduse ajal, töölepingut sõlmides ja tulevase tööandjaga suheldes ning tuuakse praktilisi näiteid elust endast.

Teabepäeva korraldamine on ajendatud inimeste järjest kasvavast huvist välismaale töölemineku vastu, millega samal ajal kaasnevad ka omad riskid. Mida suurem on välismaal töötamisest huvitatud inimeste ring, seda suurem on ka tõenäosus puutuda kokku ebaausate töövahendajatega. Teabepäeval räägimegi nii-öelda petturvahendajatega kaasnevatest ohtudest ning sellest, kuidas end pettuse eest kaitsta ja mida võtta ette siis, kui ollakse juba hätta jäänud.
Ettekannetele järgneb paneeldiskussioon.
Oma osavõtust palume teatada Eesti Töötukassa Ida Virumaa osakonna EURES nõustajale Olga Boltovskajale e-posti aadressil olga.boltovskaja@tootukassa.ee või telefonil 35 601 55; 534 32351