Eesti Töötukassa/EURES korraldab 22.03.11, kell 11:00 - 14:00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3) teabepäeva kõigile, kes tunnevad huvi välismaal töötamise vastu.

Lisaks EURES võrgustiku nõustajale on võimalik kuulata Eesti Politsei, Maksu- ja Tolliameti, Sotsiaalkindlustusameti ja MTÜ Living for Tomorrow esindajaid. Tutvustatakse erinevaid infoallikaid, antakse nõu, mida jälgida töövahenduse ajal, töölepingut sõlmides ja tulevase tööandjaga suheldes. Ei puudu ka praktilised näited elust endast. Teabepäeva eesmärk on eelkõige tööotsijate teadlikkuse tõstmine, et inimene teaks oma kohustusi ja õigusi välisriigis ning et töötamine seal oleks võimalikult turvaline.

Teabepäev on tasuta.

Lisainfo siit