Eesti Töötukassa/EURES korraldab 08.04.2010 Kuressaares Saaremaa Keskraamatukogus (Tallinna 6) teabepäeva kõigile, kes tunnevad huvi välismaal töötamise vastu. Teabepäeva esmane eesmärk on rääkida tööotsijaile teemadest, millega tuleks olla kursis kui otsida tööd ja minna tööle välismaale.

Teabepäeval osalemine on tasuta. Tutvustame töötamisvõimalusi Euroopas, eeskätt Soomes, Rootsis ja Norras. Räägime, kuidas leida tööd, missugust tööjõudu vajatakse, millised on kandideerimisnõuded, registreerimine, tööseadusandlus, maksud, sotsiaalkindlustus jne.
Lisaks töötukassa EURES nõustajatele räägib tööturuolukorrast ja töötamisvõimalustest Rootsis sealne EURES nõustaja Raila Tunnel.

Lisainfo http://www.eures.ee/18901