Eesti Töötukassa/EURES korraldab 21.04.2010 Tallinnas Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2) teabepäeva kõigile, kes tunnevad huvi välismaal töötamise vastu.

Teabepäeval osalemine on tasuta. Räägime töötamisvõimalustest Euroopas, keskendudes seekord eeskätt Soomele. Anname ülevaate, kuidas leida tööd, missugust tööjõudu vajatakse, millised on kandideerimisnõuded, registreerimine, tööseadusandlus, maksud, sotsiaalkindlustus jne. Kõigest sellest räägivad Eesti ja Soome EURES nõustajad. Samuti on kohal Soome Ehitusliidu esindaja Kalev Liibert, kes räägib Soome ehitusala kollektiivlepingutest, töö - ja palgatingimustest, palgatulult makstavatest maksudest, töölepingu sõlmimisest / lõpetamisest jne.

Lisainfo http://www.eures.ee/18903