Noor, vanuses 15-30, tule ja saa osa TASUTA ÜRITUSTEST projekti „Mahepõllumajandus noorteni“ kaudu

Käesoleval aastal korraldatakse esimest korda noortele suunatud projekti „Mahepõllumajandus noorteni“. Projekti eestvedajaks on noored vabatahtlikud, kes teevad koostööd MTÜ Wwoof Eestiga, kellel on väga head kontaktid ja koostöö Eestimaa mahetaludega.

Projekti eesmärk on viia kokku mahepõllumajandusest hoolivad ja selles vallas tegutsevad asjatundjad (sh talunikud ja spetsialistid) ning väheteadlikumad, kuid teema vastu huvi tundvad noored.
Teabeseminar ja õppepäevad suurendavad noorte teadlikkust maaelust ning tõstavad noorte keskkonna- ja põllumajandusalast teadlikkust, sh arusaama nende kahe omavahelisest seosest. Teabeseminari päevakavasse on planeeritud lisaks oma ala asjatundjate ettekannetele ka kaks töötuba, kus noored saavad omavahel mõtteid vahetada ja diskuteerida. Mahetaludes tutvutakse talu valdkonna ja tegevustega, nende toodangu sortimendiga ning võetakse osa talutöödest.

Üritused on ilma osalustasuta ja suunatud ennekõike linnanoortele, kuigi ei eeldata, et vaid linnanoortel puudub teadlikkus mahepõllumajandusest.

Seega, kõik noored, vanuses 15-30, on oodatud osalema järgmistel üritustel: Tallinnas toimuval teabeseminaril ning kolmel erineval õppepäeval, mil külastatakse viit erinevat mahetalu üle Eesti (Järva-, Valga- ja Viljandimaal), kus tutvutakse keskkonnahoidliku ja
loodusliku eluviisiga. Tasuta transport on organiseeritud igaks õppepäevaks ainult selle maakonna suurimast linnast (Paide, Valga, Viljandi), kus õppepäev toimub, mahetaludesse ja tagasi.
Registreerimine toimub ja rohkem infot leiab MTÜ Wwoof Eesti kodulehel: www.wwoof.ee

Ürituste toimumiste ajakava:
27. aprillil teabeseminar Tallinnas.
18. mail õppepäev Viljandimaal, Palu mahetalus (köögiviljaseemned, õunakasvatus).
15. juunil õppepäev Valgamaal, Kopra Karjamõisas (lambakasvatus, ravimtaimed, köögiviljad).
21. septembril õppepäev Järvamaal, külastatakse kolme mahetalu: Kalamatsi meierei, Miku talu ja Rätsepa talu (toodang kitsepiimast, permakultuurid). Võimalus on jääda vabatahtlikuna appi Rätsepa tallu talutöid tegema (köögiviljad).

Ürituste edukale toimumisele aitavad kaasa: teabeseminaril esinejad; projektis osalevad mahetalud; taludesse sõidutavad AS Atko Trans, AS MTG Valga ja Mulgi Reisid AS; teabeseminari ruumi lubab kasutada Iisak OÜ jt.


Lisateave:

Merje Mölter
Projektijuht
mef.work@yahoo.com

Merli Jürisoo
Kaaskoordinaator
merlijyrisoo@gmail.com