Septembrikuu teisel kolmapäeval kogunes hulk koolide haridustöötajaid Valgamaa Rajaleidja keskusesse, et alustada ühist reisi Tõrva piirkonda. Põhjus lihtne - toimumas oli haridustöötajate karjääriteemaline koostööseminar. Juba aastaid toimuv ühine koostööpäev viis osalised külla Helme valla ettevõtetele OÜ Combiwood, AS Ritsu ja Ala Põhikool.

Combiwood_külastus

Puiduettevõtte Combiwood külastus üllatas paljusid tootmishoonete (suured valged, puhtad ruumid) ja töötajatest hoolimise poolest. Tunda oli, kuidas ettevõte püüab üha paremini organiseerida töökohta ja tõsta töötaja efektiivsust. Seejärel külastati, peamiselt palkmajade tootmisega tuntust kogunud, AS Ritsu. Ettevõtet tutvustav tootmisjuht peegeldas kirge oma tegevusvaldkonna vastu. Rääkides ettevõtte arengust, murekohtadest, plaanidest ja töö eripärast.

AS Ritsu külastus

Mõlemad tööandjad jagasid sarnaseid tähelepanekuid tööturul toimuva osas: elementaarseid distsipliini nõudmisi ei suudeta täita (õigel ajal tööle), töötahe madal, probleemi raporteerimisest on vähe kasu – lahendamine on vajalik. Tööandjate mure - peame töötajad asendama masinaga, sest tööjõudu on raske leida.

Edasine tee viis Ala Põhikooli, mida tutvustas kooli keemia, geograafia, bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja Evelyn Tamm, kes on ühtlasi ka karjäärikoordinaator. Majale pilk peale visatud ja ülevaade elu – olust saadud koguneti koolitusele.

Koolitus - Draama ja loovteatri kasutamine karjääriõppes, viis läbi Kersti Sillaots, kes on Viljandimaa RL keskuse karjäärinõustaja, EHH-Teatri näitleja, trupi Kolmas Voorus lavastaja. Peale koolitust, mis oli vabastava, meeleolukas ja ennast unustava, mindi positiivsete mõtetega laiali.

Mõtted, mis jäid tagasisideringis kõlama:

  • Luua ühine inforuum meetodite, ringkäikude, ürituste kohta – koos on parem
  • Korraldada kohtumisi meetodite õppimiseks/ jagamiseks või koondada ideed ühte kohta kokku
  • Erinevad valdkonnad pakuvad huvi ning ettevõtete külastused on oodatud – oma silm on kuningas, ning noore karjäärivalikute toetamiseks on hea olla ka ise kursis tööturul toimuvaga
  • Töövarjupäev – hea mõte äratada aktsioon ellu ning seda just videoblogi kasutades, ning selle kaudu aidata noortel rohkem aru saada töömaailmas toimuvast
  • Liikumine ehk praktika, praktilised harjutused aitavad kaasa tõhusale õppimisele

„Me kõik peame tegema teatrit – et saada teada, kes me oleme, ja et avastada, kes me olla võiksime“ / Augusto Boal

Uute koostegemisteni!