"Rajaleidja: erivajadesega lapse tavaklassi sobitumisel on väga oluline õpetajate suhtumine" (Delfi,19.oktoober 2016)

 

Käsiraamat "Teekond erilise lapse kõrval" (Tallinn, 2016)

 

"Aktiivsus ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine" 22.03.2017 toimunud konverentsi esitlused.

Tiina Kallavuse ettekanne. Piret Aaviku ettekanne. Natalja Zorina ettekanne.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“.

Raamatu trükkimist toetas SA Innove. Raamatu online versioon on leitav siit: www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/EPIK_k%C3%A4siraamat_Teekond-erilise-lapse-k%C3%B5rval_2017.pdf

 

Karjääriõpetuse- või klassijuhatajatundides on karjääriteemadest rääkimisel toeks "Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel" (2017).

Materjalid on saadaval nii eesti kui vene keeles.

 

 

Lastevanemate teadlikkuse suurendamiseks koostati SA Innove, Rajaleidja keskuste ja Lastevanemate Liidu koostöös juhendmaterjal „Lapsevanem, kas sa tead, kuidas toetada oma lapse valikuid?”.

Teatmiku elektrooniline versioon on saadaval nii eesti kui vene keeles.