28.08.2017 toimus Valgamaa Rajaleidja keskuse korraldatud teemapäev Valgamaa Kutseõppekeskuses „ VEPA- käitumise tugikava kogu klassile“, mis oli mõeldud klassiõpetajatele, sotsiaalpedagoogidele, koolipsühholoogidele ja kõigile teemast huvitatuile. Teemapäeval osales kokku 37 pedagoogi, kellest kaks olid tulnud kohale Võrumaalt.

Foto Ülla TAmmFoto Ülla Tamm

Teemapäeva eesmärgiks oli enne uut algavat kooliaastat panna osalejaid mõtlema, kuidas õpetaja klassis saab mõjutada ja toetada õpilast, kellel on hariduslikud erivajadused. Päev algas keskuse juhi Jaanika Käst´i tervitusega kuulajaskonnale. Ettekandega „Käitumise tugikava koostamine ja rakendamine“ esinesid Valgamaa Rajaleidja keskuse psühholoog Endla Lõkova ja sotsiaalpedagoog Õnne Naaris. Kai Klandorf, Tervise Arengu Instituudi projektijuht, tutvustas VEPA metoodikat, mis ennetab õpilaste käitumisprobleeme ja toetab nende akadeemilist edukust koolis. Ettekanne tekitas nii mõneski osalejas huvi VEPA koolituse vastu.

„VEPA teemapäev oli sisukas ja igati tore algus peatselt algavale kooliaastale. Eripedagoogika tudengina tundsin suurt rõõmu nähes, kui suur osa õpetajatest on huvitatud ja valmis rakendama VEPA põhimõtteid igapäevases koolitöös. Meelde tuletati positiivse sarrustuse olulisust kui käitumise kujundamise ja kontrollimise keskset mehhanismi. Päeva juhtinud Õnne, Endla ja Kai lõid vaba ja meeldiva õhkkonna, kus päeva osalised võisid end julgelt väljendada ning nõu küsida“, rääkis Britten Kerb, eripedagoogika ja psühholoogia TÜ III kursuse tudeng ja kes on augustikuus Valgamaa Rajaleidja keskuses töövarjuks spetsialistidele sh juhile.

Valgamaa Rajaleidja keskuse juht Jaanika Käst

Fotod: 1 Endla Lõkova ja 2 Õnne Naaris ja fotod tegi Ülla Tamm