3.-5. detsember toimunud noorte infomessil Teeviit ei olnud võimalik märkamata jätta värvilist messiboksi, mida kaunistasid oranžid postid, punased moodulid ning valge puri. Tegemist oli maakondlike noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste ja Rajaleidja ühise messiboksiga Karjäärikohvik.

Peagi lõppeva aasta kevadel alustas tegevust karjääriteenuste arendustegevuse töörühm, kuhu kuulusid Tartu-, Valga-, Pärnu-, Jõgeva-, Lääne- ja Harjumaa teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning SA Innove esindaja. Töörühma ülesandeks oli välja töötada keskuste ja Rajaleidja ühine messikontseptsioon, mille tulemusena valmiski Karjäärikohvik.

Karjäärikohviku eesmärk oli tutvustada maakondlike noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste võrgustikku, kust noor saab igal ajal oma kodukohas karjäärialast nõu ja abi. Samuti said messikülastajad tutvuda karjääriportaaliga Rajaleidja ning Euroopa koolide otsingumootoriga Ploteus.

Lisaks info jagamisele võis kohvikus ka niisama messimürast jalga puhata, lahendada ristsõnu, proovida kätt Rajaleidja labürindimängus ning osaleda õpirände küsitluses.

Rõõm oli tõdeda, et noorte teadlikkus Rajaleidjast on viimaste aastatega märkimisväärselt kasvanud ning nii mõnigi noor teadis oma maakonna teavitamis- ja nõustamiskeskusest. Kindlasti kasvas keskuste teadlikkus ka pärast Teeviita, kuna messiks valmisid uudsed kõiki keskusi tutvustavad infovoldikud.

Samuti sai Karjäärikohvik meedias suurt tähelepanu, teadaolevalt kajastati või mainiti ära Karjäärikohviku tegemisi kahekümne kuuel korral. Kõige märkimisväärsemana võib esile tuua 3. detsembri Aktuaalse Kaamera vene- ja eestikeelsed uudised.

Kõiki Karjäärikohviku meediakajastusi ning pilte saab vaadata aadressil rajaleidja.ee/karjaarikohvik.

Edaspidi külastab Karjäärikohvik väiksemaid piirkondlike messe ning kindlasti Teeviita 2010.

* Karjäärikohvikut toetas Euroopa sotsiaalfond, Elukestva õppe programm, Harju maavalitsus ning Eesti noorsootöö keskus.