2003. aasta alguses kogunes ligi 3000 Eesti noort Saku Suurhalli, et saada osa suurest kultuuride laadast Things Can Be Different. Samal ajal Eestis toimunud AIESECi rahvusvahelise konverentsi raames tutvustasid ligi 100 riigi noored oma rahvuskultuuri. Üritusega näidati noortele, et maailm on äärmiselt mitmekesine ning asjad võivad tihti käia hoopis teisiti kui meie harjunud oleme. Iseenda ja Eesti arengu huvides me lihtsalt peame ümbritsevale avatud olema ning õppima.

Sellest päevast sai mõne aja pärast alguse tänaseni tegutsev AIESECi õppesari „Klapid eest!”. Sarja korraldamisega soovib AIESEC noortele näidata kui mitmekülgne maailm on ning tutvustada erinevaid võimalikke lähenemisi noorte jaoks olulistele teemadele. „Klapid eest!” on alati taotlenud osalejate isiklikku arengut selliste teemade käsitlemisega, mida koolitundides tavaliselt ei puudutata.

Loengute, arutelude, grupitööde ja kogemuste jagamisega püüame avada noorte silmi ning panna nad mõistma, et lisaks arsti, juristi, juuksuri või ajakirjaniku elukutsele on olemas palju teisi põnevaid ameteid. Ajaga kaasas käimiseks peame mõtlema uuenduslikult – ameteid, mida ühiskond viie aasta pärast vajab, ei olnud paar aastat tagasi ilmselt veel olemaski. Õppesarja korraldajatena loodame, et tuntud koolitajad, arvamusliidrid ja ettevõtjad, kes meie üritustel osalevad, suudavad noored ambitsioonikamalt ja uudsemalt mõtlema panna.

Lisaks sellele, et „Klapid eest!” üritused aitavad iseenda tundmaõppimise kaudu kaasa karjäärivalikute tegemisele, annavad need ka palju uusi teadmisi, mis tulevikus tööturul kasuks tulevad. Sarja üritused on alati tasuta – nii on üritustel osalenud noortel võimalus saada justkui soodne edumaa nende kooli- ja eakaaslaste ees, kes piirduvad vaid koolis õpitavaga. Õppesarja loodud mitteformaalne õppekeskkond on suurepärane täiendus väga olulisele formaalsele haridusele.

 

Tasub meeles pidada, et õppesarja ürituste esmane eesmärk on panna noori küsimusi esitama ja ärgitada neid ise edasi mõtlema, asju uurima ja ellu viima. Sarnaselt AIESECiga on „Klapid eest!” võimalus panustada parema homse ühiskonna loomisesse arendades noortest vastutustundlikud ja ettevõtlikud tulevased ühiskonna liidrid.
Tunnustuseks meie pingutustele on noored sarja hästi vastu võtnud. Seda tõestavad pidevalt lisanduvad uued osalejad ning üha kasvav korduvkülastuste arv – eelmisel aastal osales üritustel ligi 2500 noort. Tubli töö eest oleme saanud Eesti Noorteühenduste Liidult aasta parima noorteprojekti auhinna.

Sarnaselt maailmale on „Klapid eest!” õppesari pidevas muutumises. Kindel on see, et järgmistelgi õppeaastatel jätkame keskkooli- ja ülikooli noortele silmaringi avardavate ürituste korraldamist.
Marko Siller
AIESEC Tallinna juhatuse liige