20. sajandi peamisteks karjäärinõustamise paradigmadeks võib nimetada matching’u paradigmat ja arengu (developmental) paradigmat. 90-ndatel aastatel hakkas pead tõstma kolmas, konstruktivistlik ehk narratiivne paradigma, mida alguses vastandati jõuliselt eelnevatele (eriti matching’u) paradigmadele ja mis praeguseks on muutunud peamiseks kaasaegseks lähenemiseks karjäärinõustamises.