Noored pöörduvad suviti teavitamis- ja nõustamiskeskustesse oma tööotsimise murega. Mida teha, et noorele oleks anda konkreetne info või kuidas vastata päringule? Altpoolt leiate kümme soovitust karjääriinfospetsialistile, mida teha oma keskuses noorte tööotsimise soovide täitmiseks.

 • Kaardista oma maakonna suurimad tööandjad, kontakteeru nendega ning uuri, kas nad pakuvad noortele suveks tööd. Paku välja, et võiksite tööpakkumisi oma keskuse kaudu noorteni viia. Nii on tööd küsivatele noortele anda konkreetsed pakkumised.
   
 • Kontakteeru oma maakonna kohalike omavalitsuste haridus- või noorsootööspetsialistidega ning uuri, kas neil toimub õpilasmalev. Malevasse registreerimine algab tavaliselt kevadeti, seega antud kaardistamisega peaks tegelema juba märtsis-aprillis.
  Noorele tutvusta õpilasmalevat kui ühte töötamise viisi. Selgita, et lisaks töötegemisele toimub õpilasmalevas palju huvitavaid ühistegevusi, saab olla koos omaealistega jne. Maleva kohta rohkem infot leiad aadressil www.malev.ee
   
   
 • Soovita jälgida ka suuremaid tööportaale: www.cvkeskus.ee, www.cv.ee, www.hyppelaud.ee. Seal on küll enamus tööpakkumistest täiskasvanutele, aegajalt võib aga leida ka osalise tööajaga pakkumisi
   
 • Iga tööotsimisalase infopäringuga tutvusta kindlasti noorele ka muid olulisi tegureid, mis on vajalikud tööle minekul: dokumentatsioon, tööalane seadusandlus, tööle kandideerimine jms. Vajaliku info leiad www.rajaleidja.ee/too
   
 • Soovita noorel olla julge – kel on tahtmist ja pealehakkamist, sellel on ka rohkem võimalust tööd leida. Soovita silmad lahti hoida ja jälgida tänavakuulutusi, stende, kohalikku ajalehte; soovita küsida tööalast infot tuttavatelt.
   
 • Loo oma keskusesse ja/või kodulehele suvetöö erinurk, stend vms. Lisaks tööpakkumistele pane sinna kasulikud lingid ning muu oluline info (dokumentatsioon, tööalane seadusandlus jms). Huvi pakuvad kindlasti ka noorte endi kogemuslood (õnnestumised ja ebaõnnestumised).
   
 • Organiseeri kevadeti noortele tööteemalisi infopäevi, seminare või koolitusi. Kutsu esinema piirkondlikud suurimad tööandjad või õpilasmaleva esindajad. Teavita noori tööotsimise võimalustest ja infokanalitest, tutvusta tööalast seadusandlust, kirjutage CV-sid ja motivatsioonikirju. Nii väheneb ka tööalaste infopäringute tulv, kuna enamik küsimustest saavad juba vastuse.
   
 • Selgita noorele, et praegune majandusolukord raskendab suvetöö leidmise võimalusi, kuna tööpakkumisi on lihtsalt vähem. Võimatu pole aga miski ning tööd otsida tasub kindlasti. Räägi noorele, et tööotsimine on pidev protsess ning lõpliku töökoha peaks ta leidma ise. Ta võib saada küll mitmest kohast infot ja soovitusi, kuid lõppuks on tema see, kes tööle kandideerib ja tööandjaga kontakteerub.
   
 • Anna noorele mõista, et kui ta ei leia suveks tööd, ärgu kurvastagu – suvi on parim aeg puhkamiseks!
   

Kati Raudsaar
Karjääriteenuste Arenduskeskus
koordinaator