20. märtsil toimub Pärnu Õppenõustamiskeskuses Testipäev.

Noortele on võimalik teha kohapeal keskuse saalis

kell 11.00 vaimsete võimete testi, millega mõõdetakse kümmet erinevat võimet, mida seostatakse kutsevaliku ning edukusega antud alal.

Grupiviisiline tagasiside Pärnu Õppenõustamiskeskuse saalis

kell 12.30 tööalase suundumuse küsimustiku TASK tagasiside andmine (testi saab eelnevalt täita internetis, vajalik link saadetakse registreerunuile)

kell 13.30 isiksuseküsimustiku IK-15 tagasiside andmine (testi saab eelnevalt täita internetis, vajalik link saadetakse registreerunuile)

 

Tööalase suundumuse küsimustik TASK aitab kaardistada vastajate soove ja eelistuse süsteemselt ning jõuda sel moel meelepärase ja loomupäraselt sobiva valikuni.

Isiksuseküsimustik IK-15 mõõdab püsivaid isiksuseomadusi ning inimesele omaseid käitumis- ja reageerimisviise.

 

Rohkem infot ja registreerumine