Neljapäeval, 25. oktoobril korraldab Pärnu noorte infopunkt testipäeva, kus kõigi Pärnu linna ja maakonna koolide 9. – 12. klasside õpilastel on võimalus ennast rohkem tundma õppida.

Päevakava

11.00 Vaimsete võimete test BET (kestus ca 90 min). Testiga mõõdetakse akadeemilist võimekust, mille järgi saab ennustada edukust erinevatel elualadel.
13.00 J. Hollandi kutse-eelistuste küsimustik (kestus ca 45 min). Huvidel ja eelistustel põhinev küsimustik näitab vastaja kutsesuundumuse tüüpi. Test toob välja, millised tegevusvaldkonnad ja kutsekeskkonnad on testitäitjale sobilikumad.
14.00 Isiksuse test IK-15 (kestus ca 30 minutit) Test mõõdab isiksuse põhiomadusi erinevatel skaaladel. Testi põhjal saab analüüsida oma iseloomu erinevaid tahke ning seostada neid kutsevalikuga.

Teste viivad läbi Pärnu noorte infopunkti karjäärinõustajad. Tulemuste kohta antakse individuaalset tagasisidet.

Testipäevale saab end registreerida SIIN või telefonil 443 1515. Igale testile on soovi korral võimalik eraldi registreeruda!