12. – 14. juuni 2005 Stockholm, Rootsi

Akadeemilise Koostöö Assotsiatsiooni ACA poolt korraldataval konverentsil käsitletakse inimeste õpingute ja tööga seotud vaba liikumist uudse nurga alt. Tavapäraste tehniliste küsimuste asemel on seekord eesmärgiks analüüsida, millist mõju vaba liikumine inimesele tegelikult avaldab ja kuidas see reaalselt tema edasist elukäiku mõjutab. Kas see ikka edendab akadeemilist võimekust, laiendab silmaringi, soodustab kultuuridevahelist teineteisemõistmist ja rahu, nagu on korduvalt väidetud, kuid väga vähe uuritud?

Konverents toimub Rootsi Kuninglikus Tehnoloogiainstituudis ja seda toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Täpsem info: www.aca-secretariat.be