Piirkondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste ehk Rajaleidja keskuste karjäärinõustajatele korraldati 28. ja 29. augustil tööalase suundumuse küsimustiku (TASK) kasutamise koolitus.

TASK põhineb John L. Hollandi kutse-eelistuste teoorial. Selle järgi eristatakse kõige laiemas mõttes kuut erilaadset tööalast keskkonda ja sama palju isiksusetüüpe, kes tunnevad soovi nendes keskkondades töötada.

Küsimustiku töötas välja ja koolituse korraldas Tripod Grupp OÜ. Koolitust ja küsimustiku edasist kasutamist Rajaleidja keskustes rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Karjääriteenuste süsteemi arendamine”.

Koolituse eesmärk oli anda põhilised teadmised ja oskused TASKi kasutamiseks karjäärinõustamisel. Tutvustati küsimustiku teoreetilist tausta ja selle tõlgendamise põhimõtteid, Tripodi veebipõhise testimise süsteemi kasutamist ning klientidele tagasiside andmise põhimõtteid. Samuti prooviti praktiliste ülesannete käigus läbi testitulemuste tõlgendamine ja kasutamine karjäärinõustamisel.

Karjäärinõustajad said värskendada oma teadmisi psühhomeetriliste testide koostamise põhimõtetest ja kvaliteedinõuetest, põhjalikult tutvustati J. L. Hollandi kutse-eelistuste teooriat ja selle tänapäevaseid rakendusi. Suurt tähelepanu pöörati ka testimise käigus tekkida võivatele eetilistele probleemidele ning nende ennetamise ja lahendamise võimalustele.

 TASKi kasutamiseks said litsentsi 26 karjäärinõustajat. Küsitlemine toimub spetsiaalses e-keskkonnas, kus on mugav testida ja ka tagasisidet anda. Küsimustikku saab kasutada eesti keeles ning Tallinna, Tartu, Ida-Virumaa ja Ida-Harju karjäärikeskustes ka vene keeles.

Kristina Orion, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse karjäärinõustamise juhtivspetsialist