Mil viisil õnnestuks värskel koolilõpetajal töötegijate sekka kõige edukamalt astuda? Mõned mõtted praktikutelt.

Adekvaatne enesehinnang
Oluline on endale teadvustada, et kooli lõputunnistus või diplom tõendavad küll inimese südikust haridustee lõpuni käia, kuid paraku ei ennusta tema toimetulekut töösituatsioonis või kogemuste omandamise võimet. Kui varasem töökogemus puudub, siis tuleb alustada algusest ja seejärel jõudumööda edasi liikuda. Pigem olla edasipürgiv kõrgharidusega müügiesindaja kui kogenematuse tõttu ebaõnnestunud otsuseid tegev müügijuht.

Selge siht
Edukamat tööotsijat eristab vähemedukast kindel soov ja tahtmine oma erialal tööd teha. Tõsine eksimus on iseloomustada end tööandjale järgnevalt: “Ma ei tea, mida ma oma elult tahan. Proovin teie juurest alustada, siis paistab...”

Siiras huvi ettevõtte ja tegevusala vastu
Sihipärane karjääri planeerimine algab õigetest valikutest. Püüdke leida teie valdkonnas potentsiaaliga tööandja, meelepärasesse ametisse jõuate selle tööandja juures juba eduka töö tulemusena.
Tööintervjuul ootab tööandja, et kandidaat on eelnevalt ettevõtte tegevusalaga tutvunud. Intervjuul esitatud täpsustavad ja asjakohased küsimused firma kohta annavad tunnistust kandidaadi heast ettevalmistusest ja siirast huvist tööandja vastu.

Lai silmaring
Noorele tööotsijale on kindlasti abiks töö- või praktikakogemus kooliajast. Tööandjate silmis tõstab kandidaadi väärtust varasem aktiivne ühiskondlik tegevus erinevate ühingute, organisatsioonide jne juures. Mida mitmekesisem kogemus, seda kogenum ja avatum on inimene.

Otsekontakt tööandjaga
Töökoha leidmisel on kindlasti abiks liitumine personaliotsingu andmebaasidega. Soovitame luua ka otsekontakte tööandjatega, kuna andmebaaside kaudu jõuavad personalivalikute lõppvoorudesse eelkõige töökogemusega kandidaadid. Tehke endale selgeks, mida soovite, leidke potentsiaalne tööandja, kellest olete siiralt huvitunud ning pöörduge tema poole. Tulevase tubli töötaja tunneb ära iga kogenud personalijuht.

Mõtteid vahetasid:
Piret Põldre, PWC personalijuht, Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu (PARE) juhatuse esimees
Priit Pupart, Professional People ärijuht, PARE juhatuse liige
Tarvo Jürimäe, Eesti Energia koolitusjuht

Mõtted kirjutas üles:
Karin Kivari
, AS Tallegg personalidirektor, PARE juhatuse liige