Töökoolitus ehk täienduskoolitus võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses. Töökoolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend.

Täienduskoolitus aitab sul olla tööturul konkurentsivõimelisem.

Töökoolitust täiskasvanutele pakuvad paljud erakoolitusasutused, kutseõppeasutused, kõrgkoolid ja kutseliidud. Koolituse eest maksavad enamasti inimesed ise või nende tööandjad. Erandiks on õpetajad, ametnikud ja töötud, nende koolituskulud on ette nähtud riigieelarves. Juhul kui inimene ise maksab oma koolituse eest, on tal tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.

  • Ka mitmed kõrgkoolide avatud ülikoolid pakuvad täienduskoolitusi, suveülikooli kursusi ja avalikke loenguid. Avatud ülikool on üksus, mis pakub õppimisvõimalust kõigile neile, kes tahavad end täiendada otseses tudengistaatuses olemata. Avatud ülikooli kaudu saavad õppida ja ainepunkte koguda kõik inimesed. Avatud ülikoolid leiad kõrgkoolide kodulehtedelt. Vt Rajaleidja kõrgkoolide nimekirja.

            

Kõik erakoolitusasutused, kes pakuvad õpet enam kui 120 tundi või kuus kuud aastas, peavad Haridus- ja Teadusministeeriumist taotlema koolitusloa. Erakoolitusasutuste koolitusi saad otsida koolitusportaalidest. 

NB! Koolitusloa olemasolu on võimalik kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemist. 

Teemakohased lingid
Video - Avatud Ülikool Tallinna Ülikooli juures - mis see on, millised võimalused, kellele?
Tasuta kursuste pakkumised Haridus- ja Teadusministeeriumi lehel
Töölepinguseadus
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsatsioon Andras
Koolitusinfo.ee
Koolitused.ee
Tark.ee
Vabaharidusliit