Siit leiad mitmesuguseid praktilisi tegevusi (mõttearenduslehti, harjutusi, küsimustikke), mis aitavad suunata klienti oma karjääri planeerimisel. Töölehed on komplekteerinud karjäärispetsialistid, kes sarnaseid abimaterjale oma igapäevatöös sageli kasutavad.

Materjal on koondatud kuue põhiteema alla: enesetundmine, infootsingu-oskused, õppimine, töömaailm, karjääriplaneerimine ja õppimine ja töötamine välismaal. Sobivate töölehtede leidmise hõlbustamiseks on põhiteemad jagatud väiksemateks alateemadeks, kus on valik vastavaid töölehti.

Iga tööleht koosneb juhendist ja töölehest. Juhend on mõeldud spetsialistile ning seal on kirjeldatud harjutuse eesmärki, sobivat sihtrühma, vajalikke vahendeid, orienteeruvat ajakulu, tegevuse kirjeldust ja soovitusi edasiseks aruteluks. Tööleht on mõeldud kliendile; töölehe pdf-versiooni võid kohe vajalikus koguses välja trükkida. Loomulikult võid töölehte kohandada arvestades oma võimalusi ja vajadusi ning kliendigrupi eripära. Sellisel juhul salvesta töölehe doc-versioon oma arvutisse ja tee vajalikud muudatused.

Loodetavasti leiad kogumikust uusi ideid tööks klientidega!