Eestlasena välismaal
Just nagu Sinulgi võib olla oma nägemus teatud riikidest või maailmajagudest, on ka teistel inimestel oma ettekujutus Eestist ja eestlastest. Mujal maailmas ei nähta Sind kui üksikisikut, vaid põhiliselt kui eestlast, skandinaavlast või eurooplast. Sinu käitumine siis vastavalt kas tugevdab või leevendab neid üldistusi. Kuna oled võõrkultuuri esindajana välismaal, tunnevad inimesed seetõttu Sinu vastu kindlasti huvi. Tõenäoliselt küsitakse Sinu käest palju küsimusi Eesti ja eestlaseks olemise kohta. Seepärast oleks nutikas end küsimusteks ette valmistada. Võib-olla Eestist paar pilti kaasa võtta ning mõned Eestit puudutavad tähtsamad faktid meelde tuletada. Kui tead kedagi, kes on välismaal pikemalt viibinud, võid temalt selle kohta lähemalt uurida. Analüüsi ennast täites tööleht. Tulemused saad välja printida või saata enda e-mailile vajutades töölehe lõpus "vasta" - "trüki" või "saada e-posti aadressile".
 
1. Mida sooviksid eestlaseks olemise kohta maailmaga jagada?


2. Mida eestlane olemine Sulle tähendab?


3. Mis Sa arvad, kuidas Sinusse kui välismaal viibivasse eestlasesse suhtuma hakatakse?


4. Kuidas Sa ennast välismaal ette kujutad?


5. Kuidas suhtud sellesse, kui Sind kutsutakse selliste sõnadega nagu „immigrant” ja „välismaalane”?


 


Tulemused saad välja printida või saata enda e-mailile vajutades "vasta" - "trüki" või "saada e-posti aadressile".


Vasta