Personaalplaan (täita enne väliskogemust omandama suundumist)
Oma reisi eesmärgid ja muud olulised mõtted saad kirja panna enne reisile minemist siia personaalplaani. Saad seda kava täiendada vastavalt oma soovidele ja ootustele, lisades ametialaseid, isiklikke, keelelisi ja kultuurilisi õpieesmärke, mida soovid saavutada. Kui välismaal käidud, võid taas vaadata seda reisiplaani ja mõelda enda jaoks läbi, kas püstitatud eesmärgid said saavutatud.
 
Enne välismaale minemist pane iseseisvalt kirja oma mõtted seoses eesoleva reisiga, lõpetades laused. Tulemused saad välja printida või saata enda e-mailile vajutades töölehe lõpus "vasta".


Minu reisi eesmärk on


Veel soovin ma


Kõige rohkem ootan ma


Välismaal olles hakkan taga igatsema


Välismaale mineku juures on kõige hirmutavam see, et


Välisriigis viibides plaanin ma ka


Arutan perega/sõprade/töökaaslastega läbi


Enne minemist teen koos perega/sõprade/töökaaslastega


Esimesel päeval välismaal viibides plaanin


Kogu välismaal viibimise ajal vaatan ma kindlasti


Keeleoskus


Lisaks kõigele planeeritule tahan ma


Muud mõtted


 


Tulemused saad välja printida või saata enda e-mailile vajutades "vasta" - "trüki" või "saada e-posti aadressile".


Analüüsileht "Personaalplaan" aitab sul analüüsida enda kogumusi väliskogemuse omandamise järgselt.


Vasta