Reisipäevik
Reisipäevikusse saad kirjutada kõik enda mõtted väliskogemuse omandamise ajal või peale Eestisse naasmist. Mõtle enda jaoks läbi positiivsed asjad, mida kogesid välismaal olemise ajal. On Sul võimalik midagi neist asjadest ka kodus teha või neid Eestis kasutada? Seejärel mõtle kriitilistele/negatiivsetele kogemustele. Kas neist kogemustest oli ka midagi kasu? Mida sellest õppisid? Mida teeksid järgmine kord teisiti? Tulemused saad välja printida või saata enda e-mailile vajutades töölehe lõpus "vasta".
 
Lõpeta laused


Minu reisi eesmärk oli


Pärast lahkumist ei uskunud ma, et kogen


Olen saanud


Tunnen, et olen muutunud


Kõige rohkem meeldis mulle seal riigis


Mulle ei meeldinud


Tundsin puudust


Ekslikuks osutusid mu varasemad eelarvamused


Unustamatu vaade oli


Mu suurim nõrkusehetk oli


Välismaal veedetud aeg andis mulle


Teises kultuurikeskkonnas elamine on mulle õpetanud


Kui suunduksin uuesti väliskogemust omandama, teeksin teisiti järgmisi asju:


Soovitaksin teistel välismaale minejatel


Kõige rohkem meeldib mulle sõpradele rääkida sellistest kogemustest


Tahan oma tulevastele tööandjatele öelda, et kõige enam täiendasin ma end


Minu suhe kodumaaga on


Hakkan taga igatsema välismaa


Minu järgmine rahvusvaheline sihtkoht on


Minu järgmised sammud Eestis:


 


Tulemused saad välja printida või saata enda e-mailile vajutades "vasta" - "trüki" või "saada e-posti aadressile".


Vasta