Pärast töö leidmist sõlmib tööandja Sinuga töölepingu. Töölepingu sõlmimise puhul on kõige olulisem meeles pidada, et see on kokkulepe kahe poole vahel. Töölepingus töötaja ja tööandja räägivad läbi ja lepivad kokku kõikides tööd puudutavates tingimustes.

Töölepingus kirjutatakse:

  • millised on Sinu kohustused (tööülesanded);
  • milline on Sinu töö aeg (mitu tundi nädalas, mis kellast kellani). Kui tegemist on tähtajalise lepinguga, siis fikseeritakse seal ka kuupäevad, mis ajavahemikul Sa oma tööd pead tegema.
  • millised on Sinu töötingimused (kontoris, õues, mis vahendid jms)
  • milline on Sinu palk. Siinjuures on oluline teada, et lepingus kirja pandud summa, ei ole see summa, mille Sa palgapäeval kätte saad. Vaata, kuidas brutopalgast saab netopalk Rajaleidja palga osast.
  • kuidas tööandja Sinu tööd kontrollib.


Foto: Google Images


Leping sõlmitakse kahes eksemplaris, mille allkirjastad nii Sina kui ka töööandja ning mõlemad saate ühe eskemplari endale. Töölepingut sõlmides ole kindel, et kõik punktid on Sulle arusaadavad. Ära kirjuta lepingule alla enne kui Sa ei ole seda enne läbi lugenud!

Ära kunagi ole nõus töötama ilma töölepinguta. Nii on Sul õiguslikult võimalik tugineda töölepingus kokku lepitud tingimustele, kui peaksid tööandjaga erimeelsused tekkima. Samuti tagab tööleping Sulle ravikindlustuse (kui Sa samaaegselt ei õpi).

NB! Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on alati vajalik seadusliku esindaja (üldjuhul lapsevanema) nõusolek. 7–14aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks taotleb tööandja nõusoleku ka tööinspektorilt.

Milline on tööandja-poolne vastutus noort inimest tööle võttes, saad lugeda teatmikust "Tööandja meelespea. Mida arvestada noort tööle võttes".

Rajaleidja, 2015