Töötukassa töömess Rahvusraamatukogus 27. septembril, kella 11-18. Messil osalemine kõigile tasuta. Vaata ka www.toomess.ee