NOOR, KAS TEADSID? Enim tööõnnetusi juhtub karjääri alguses

Varasema töökogemuse puudumine või selle vähesus, nooruslik kärsitus, samuti liigne kiirustamine tundmatus töösituatsioonis on põhjused, miks suur osa tööõnnetusi juhtub noortega. Tihti ka natuke vanemate inimestega, kuid suuresti just nende esimesel tööaastal.


Seda kinnitavad kurvad faktid. Tervelt veerand kõigist tööõnnetustest juhtub alla 26-aastastega. 2014. aastal oli selliseid õnnetusi 1314. See on 4 õnnetust päevas. Mõelge – neli noort inimest sai iga päev tööd tehes viga.


Kui vaadata täpsemalt, milliseid õnnetusi juhtub, siis võib nentida, et suur osa nendest on sellised, mille põhjused võiks kanda kogemuste puudumise alla – oldi valel ajal vales kohas, ei osatud masinat või materjali õigesti käsitleda jne. Ühesõnaga tekkisid olukorrad, mida tegelikult annab vältida. Ja tööõnnetused pole sugugi seotud ainult suurte masinate ning kõrgete tellingutega – enim tööõnnetusi noortega juhtus hoopis toitlustussektoris.

Nii et noor – tööta targalt! Kas teadsid, et:

- Õigete töövõtete harjumuse ja rutiini väljakujunemiseks peab tööandja läbi viima uue töötaja väljaõppe spetsialisti või kogenud töötaja juhendamisel. Tööle asudes küsi kindlasti, kes sind juhendab ning vajalikke töövõtteid õpetab!

- Selleks, et aru saada, kas sinu tervis, teadmised, oskused, võimed ning isikuomadused on kokkulepitud töö tegemiseks sobivad, on ette nähtud katseaeg. Katseaeg algab esimesest tööle asumise päevast. See on ametlik töösuhe ning selle eest tuleb Sulle maksta töötasu ning Sulle laienevad kõik töösuhtes olemisega tagatud õigused.

- Mõistlik on rääkida oma töötingimustest ja töökorraldusest kogenumatele sõpradele või ka vanematele. Kui nemad on juba pikemat aega töötanud, oskavad nad kindlasti enda kogemustest lähtudes nõu anda, mil moel oma tervist säästa ning õnnetusi vältida.
 

- Igasugustest juhenditest, eeskirjadest jms on kasu ainult siis, kui sa neid ka päriselt loed ja järgid! Tööohutus ei ole ainult tööandja mure ega tähenda vaid sinu allkirja paberil, mis kinnitab, et oled juhendite ja eeskirjadega tutvunud. Eeskätt on ohutusnõuete täitmine sinu enda huvides, et rumalusest, tormakusest või vilumatusest ei juhtuks õnnetus sinu ega kaastöötajatega.
 

Loe täpsemalt tööle asumise, tööohutuse ja juhendamise ning muu olulise kohta, millega arvestada tööle minnesSIIT. Vaata ka tööelu portaali www.tööelu.ee!