Seadus keelab tööandjal sõlmida töölepingut või lubada tööle alla 15-aastast või koolikohustuslikku alaealist. Sa oled koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni (kuni 9. klassi lõpuni) või kuni 17-aastaseks saamiseni.

ERAND

 • 7–12aastastel on lubatud töötada kultuuri, kunsti, spordi või reklaami alal. Tehtav töö peab olema ohutu ja kerge.
   
 • 13–16aastased võivad teha teha tööd, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Lubatud on põllumajandustööd (nt istutamine, rohimine, marjade või puuviljade korjamine), kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd (nt kauba lahtipakkimine, hinnasiltide kleepimine, pakendite ettevalmistamine, reklaamnäidiste jagamine), toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd (nt laudade katmine, nõude pesemine), käsitööesemete valmistamine või abistamine nende müümisel, kontoritöö, puhastus- või koristustööd ning haljastustööd.
   


Foto: Google Images
 

Keelatud on töö kahjustava kiirgusega, suure müratasemega, ohtlike ainetega, lõhkematerjalide ning metsikute või mürkloomadega. Samuti on keelatud kõrge psüühilise koormusega seotud töö, näiteks töö psühhiaatriahaiglas, vanglas, lahkamiskambris või kohtades, kus tapetakse või hävitatakse loomi või linde. Teha ei või töid, mis on seotud varisemisohuga, näiteks lammutustöid, kõrgusest kukkumise ohuga või töid mehaanilise lõikuriga.

Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on alati vajalik seadusliku esindaja (üldjuhul lapsevanema) nõusolek.  7–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks taotleb tööandja nõusoleku ka tööinspektorilt.


TÖÖAEG

 • Sa võid  töötada nii koolis käimise ajal kui ka koolivaheajal. Kindlustamaks  Sulle võimalust õppetööks välja puhata, on seaduses piirang, mille alusel tohib alaealine töötada kuni pool iga koolivaheaja kestusest.
 • Ka tööaeg on piiratud – alaealine ei tohi töötada vahemikus kl 20.00–06.00. Erandina on alaealisel lubatud kultuuri, kunsti, reklaami või spordi alal teha kerget tööd täiskasvanu järelevalve all kl 20.00–24.00. Nii on alaealisel võimalus osaleda näiteks etendusasutuste töös. Koolikohustuslikul töötajal on keelatud töötada vahetult enne koolipäeva algust. 
 • Sulle on kehtestatud lühem tööaeg kui täiskasvanutel:
  7–12aastane tohib töötada 3 tundi päevas (15 tundi nädalas),
  - 13–14aastane ja vanem koolikohustuslik 7 tundi päevas (35 tundi nädalas),
  - 15-17aastane mittekoolikohustuslik 8 tundi päevas (40 tundi nädalas).
   

Seadused, mis seotud töömaailmaga: 


Kui Sul on selge, millistes valdkondades ja kui kaua Sa tohid töötada, siis on aeg leida endale sobiv tööpakkumine.

 

 Rajaleidja, 2017