Täistööajaga töötamise kohta võib nimetada ka põhitöökohaks – inimene töötab tööandjaga kokkulepitud ja seaduses ettenähtud täistööajaga.

Euroopa Liidu direktiivile vastavalt on täistööajaga töötajad need töötajad (v.a praktikandid), kelle regulaarne tööaeg kattub kollektiivlepingus ettenähtud või ettevõtte tavapärase tööajaga, isegi juhul, kui nende tööleping kestab alla aasta. Tööajanorm on kindel töötundide arv. Näiteks on täiskasvanud inimesel täiskoormusega töötades tööajanorm päevas 8 tundi, nädalas 40 tundi.

Töötundideks loetakse ka:

  • aeg, mis kulutatakse töö ettevalmistamisele, tööriistade ja masinate ettevalmistamisele, hooldamisele ja puhastamisele ning tööajakaartide ja -aruannete täitmisele;
  •  töökohal veedetud aeg, mille jooksul ei tehta tööd näiteks seadmete riketest tingitud seisakute, õnnetuste või töö ajutise puudumise tõttu, kuid mille eest makstakse töölepingus ettenähtud tasu;
  • puhkepausid töökohal, nagu tee- ja kohvipausid;
  • praktikantide tegelikud töötunnid;
  • mõistlik aeg, mil töötaja ei saa teha tööd teha isiklikel põhjustel (nt notari, arsti juures käik, lähedase matus jne).

Tegelike töötundide hulka ei kuulu tasustatud töötunnid, mille ajal tööd ei tehta, näiteks tasustatav puhkus, riigipühad, haiguspuhkus jne, einestamiseks antav aeg; aeg, mis kulub kodunt tööletulekuks ja töölt kojuminekuks; praktikantide koolitustunnid. Lõunapaus/puhkeaeg on lõunatamiseks või puhkamiseks ettenähtud 30-minutine paus.

Kui töötad täistööajaga, siis 2014. aastal on tunnipalga alammäär 2,13 € ja kuupalga alammäär 355 €.

Osaline tööaeg on täistööajast lühem tööaeg ning seda rakendatakse töötaja ja tööandja kokkuleppel.
Osalise tööajaga töötajad on töötajad (välja arvatud praktikandid), kelle regulaarne päeva, nädala või kuu tööaeg on pool päeva või mõni muu kokkulepitud aeg normaaltööajast.

Tööajakorraldusega määratakse kindlaks tööaja algus ja lõpp, puhkamiseks ja einestamiseks antav aeg ning vahetustega töö puhul ka vahetuse alguse ja lõppemise kellaaeg. Osalise tööajaga töö sobib õpilastele, üliõpilastele, väikelaste vanematele, pensionäridele.