Kasulikku

Nõustamisaja broneerimiseks:

- helistada telefonil 735 0700;
- kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.

Töötajate kontaktid

Lea Mardik
Piirkonna juht
5694 0743
lea.mardik@rajaleidja.ee

Psühholoog

Ave Rohtla-Alp
5885 3628
ave.rohtla-alp@rajaleidja.ee

Logopeed

Katrin Inso
5885 3626
katrin.inso@rajaleidja.ee

Logopeed-eripedagoog

Reet Nigol
5331 6125
reet.nigol@rajaleidja.ee

Sotsiaalpedagoog

Ave Visor
5885 3629
ave.visor@rajaleidja.ee