Eesti Panga tööturu ülevaated

Eesti tööturg täna ja homme (Koosatnud Riigikantselei)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuprognoosid

OSKA uuring: Eesti tööturg täna ja homme, vt ka infograafikat

OSKA tööjõu ja -oskuste vajaduste valdkondlikud uuringud

OSKA trendiülevaade: Töö ja oskused 2025

Tööturu- ja palgauuringud Palgainfo Agentuurilt

Tööelu uuringud

Kutse- ja kõrghariduse 2005.-2014. aastal lõpetanute edukus tööturul aastal 2015

Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noorte koolilõpetajate siirdumine tööturule 

Eesti Konjunktuuriinstituudi ülevaade, prognoos märts 2017

Tulemusi tööelu-uuringust: Kui levinud on Eestis kaugtöö vormis töötamine?

Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2017-2019

Tööturu statistika

Eesti konkurentsivõime ülevaade 2017

Eesti Konjunktuuriinstituudi ülevaade, prognoos juuni 2017

Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis

Avaliku teenistuse tippjuhtide pühendumus 2017

Eesti Konjunktuuriinstituudi ülevaade, prognoos september 2017

OSKA uuring: Tööturg täna ja homme 2017

Analüüs "Tuleviku töö- uued suunad ja lahendused" 2017

Eesti Konjunktuuriinstituudi ülevaade, detsember 2017

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandussektorite ülevaade 2017

Eesti Konjunktuuriinstituudi ülevaade, juuni 2018

Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2026

Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2026, andmetabelid

Eesti Konjunktuuriinstituudi ülevaade, september 2018