Rajaleidja noore osast leiab artikli "Millisel erialal õppida".  Artiklis selgitab Janno Järve (Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR vanem-analüütik) noortele omases keelekasutuses,  millistel ametialadel ja millistes tegevusvaldkondades on töötajate vajadus kõige suurem – vältimaks, et õpitakse erialal, kus tööd on väga raske leida.
 

Rajaleidja täiskasvanu osas on rubriik "Tööturg täna: prognoosid ja uuringud". Rubriigi koostajaks on karjääriinfo peaspetsialist Janne Järva. Rubriik sisaldab erinevate tööturu osapoolte ekspertide teadmisi ja prognoose järgmistel teemadel:

  • viimaste aastate muutused ja arengud tööturul (Eestis ja maailmas);
  • hõive ja tööränne;
  • tehnoloogiast tulenevad muutused;
  • ametid tegevusvaldkondades, mis on nõutud ka aastate pärast;
  • tulevikutöö olemus ja oskused;
  • palgainfo.

Olles teadlik tööturu pikaajalistest suundumustest, on võimalik teha edukamaid karjääriotsuseid.