Selle aasta suvel ilmus trükist Eesti Töötukassa poolt väljaantuna uus töövihik „Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks?“ *. Karjäärinõustamise töövihik on välja antud Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009“ toel.

Töövihiku koostamisel on arvestatud sellega, et seda saaksid kasutada võimalikult erineva haridustaseme ja vajadustega inimesed. Selle aasta sügisel väljastas töövihiku lisatiraaži SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus.

Töötukassa töövihikud on kasutusel kõikides töötukassa osakondades . Peamiselt on see mõeldud karjäärinõustaja töövahendiks, kuid vajadusel saavad töövihikut kasutada ka teised töötukassa töötajad. Aasta lõpus avatakse töötukassas ka karjääriinfotoad, kus soovijad saavad töövihikuga kohapeal tutvuda või endaga kaasa võtta. Seda on hea kasutada ka tööklubides või erinevates koolitusprogrammides. Sel sügisel toimunud Eesti Töötukassa mobiilse nõustamise ringsõidu ajal tunti töövihiku vastu suurt huvi.

Karjääriteenuste arenduskeskus on töövihikutega varustanud ka kõik piirkondlikud teavitamis- ja nõustamiskeskused, kus seda saavad kasutada karjäärinõustajad kas iseseisva või abistava materjalina nii individuaal- kui grupinõustamisel. Need, kelle emakeeleks on vene keel, saavad soovi korral töövihikut lugeda ja täita vene keeles.

Töövihikus on kolm osa: eneseanalüüs, valikud ja tööotsing.

Esimene osa aitab enda isiksuseomadustes selgusele jõuda – nende hea tundmine kergendab valikute tegemist nii õppimis- kui ka töökoha valikul. Saab täita erinevaid harjutusi ning küsimustikke. Töövihikus on piisavalt ruumi märkmete ja kokkuvõtete tegemiseks. Esimene osa lõpeb konkurentsieeliste töölehega, mis on justkui terve esimese osa kokkuvõtteks: millised on omadused, mille pärast peaks tööandja eelistama just sind?

Teises osas on juttu erinevatest valikuvõimalustest. Kas jätkata õpingutega, minna tööle või hoopis alustada ettevõtlusega. Ettevõtlus ei pruugi aga kaugeltki mitte kõigile sobida; töövihiku nõuanded on siin abiks, et ettevõtlusega seotud raskemaid punkte analüüsida. Valikute tegemine on tihedalt seotud otsustamisega: sinu otsus on õigeim, kui oled selleni ise jõudnud ning oskad seda enda jaoks põhjendada.

Kolmas osa sisaldab tööotsinguks vajalikke teadmisi, et aidata inimestel paremini töökohta leida, kasutada selleks mitmeid võimalusi ja osata õigesti täita tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente. Ära on toodud ka erinevad näidised (CV, motivatsioonikiri, avaldus). Juttu tuleb ka tööintervjuust, mis vähese kogemuse korral võib kujuneda üsnagi pingeliseks. Samas on intervjuuks võimalik ennast ette valmistada ja töövihik pakub selleks häid näpunäiteid.

Lõpuks üks väga tähtis asi: mida teha siis, kui tööintervjuule järgneb äraütlemine? Töövihikust saame lugeda: „Mõtle positiivselt – iga intervjuu on kasulik kogemus, millest õppida“. Ja ikka edasi otsida, teha läbimõeldud otsuseid vastavalt enda isiksuseomadustele ja ümbritseva maailma poolt pakutavatele võimalustele.

Tekste ilmestavad meeleolukad sipelga-illustratsioonid, mille juures mõtteterad. Illustratsioonid on joonistanud Elo Annion. Lõpetuseks paar tarkusetera:

Usalda ennast – sa suudad rohkem kui arvad, et sa suudad.

Väikesed kordaminekud annavad julguse suurteks ettevõtmisteks.

Mitte püstijäämine pole tähtis, vaid see, et suudad pärast iga kukkumist üles tõusta.

Mine nii kaugele kui näed, ja kui sa oled kohale jõudnud, näed kaugemale.

Edukat töövihiku kasutamist! Ootame teie mõtteid töövihiku kohta!

* Töövihiku koostas Kristina Orion, nõuandeid jagasid Mare Väli ja Anne Naelapea

Lana Randaru
Eesti Töötukassa karjäärinõustamise teenusejuht