TÜ Teaduskool alustab peagi uut õppeaastat ja pakub põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele võimalust osa võtta matemaatika, keemia, füüsika, astronoomia, informaatika, bioloogia, meditsiini, filosoofia ja keeleteaduse kaugõppekursustest.

Sel õppeaastal on 35 erineva kursuse seas ka 3 päris uut kursust gümnaasiumiastmele:
• "Kosmilisest kiirgusest tuumajaamani"
• "Matemaatika ülemastme kursus: arvuteooria"
• "Sissejuhatus sotsiaal- ja poliitilisse filosoofiasse“
 Kursused kestavad üldjuhul oktoobrist maikuuni ja on mõeldud õpilastele, kes tahavad süvendatult õppida oma lemmikaineid, osaleda olümpiaadidel ja ainevõistlustel või valmistuda kõrgkooli astumiseks. Kursuste tasu terve õppeaasta kohta on 9.50 kuni 19 eurot, sõltuvalt kursuse mahust.

Kursustele saab registreeruda kuni 20. septembrini.

 

Kursuste täpsemad kirjeldused ja registreerumine veebis:


http://www.teaduskool.ut.ee/kursused