Küsisime tublide tulemustega silma jäänud Hiiumaa, Läänemaa ja Jõgeva keskustelt, milliseid praktilisi nõuandeid nad jagavad teistele keskustele oma töö korraldamisel ja planeerimisel? Kas 2010. a oli mingi töövõit või aasta pärl, mida soovivad ka teistega jagada?

Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskuse e Rajaleidja Läänemaa keskuse töö aluseks on hea ja pikaajaline koostöö maakonna koolidega. Kuna oleme maakonnas karjääritööd teinud juba pea 10 aastat, on välja kujunenud oma rutiin (heas mõttes) ja tavad selles koostöös. Meie keskust ja nõustajaid teatakse, meie karjääriteenused on tuttavad, neid osatakse küsida ja tahta.

Väga tähtis on asjatundlike kolleegide olemasolu. Heade teadmistega, alati valmis juurde õppima, haarama enesetäiendamise võimalustest ja valmis õppima ka enda (ning teiste) kogemustest. Kui midagi ei õnnestu nii nagu planeeritud – ka sellest saab teha järeldusi ja õppida. Aitäh teile, Kirsi ja Triinu!
Oluline tugipunkt keskuse karjääritöös on tegevuskava ja leping SA Innovega. See on tegevuste planeerimisel ja järje pidamisel alus, hästi jälgitav ja mõõdetav.

Viimase kahe aasta jooksul on rõõmu teinud väga hea ja tihe koostöö Läänemaa Noortekoguga. Noorte värske pilk ja head mõtted on aidanud teha maakonna karjääripäevast tõelise infomessi. See on ka suurim saavutus meie endi jaoks. Tagasiside üritusele on olnud positiivne kõigilt osapooltelt – koolidelt, noorteorganisatsioonidelt ja külastajatelt ning meil endil on ka hea ja uhke tunne.

Tiina Kütt, Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskuse juhataja

***
Jõgevamaa Nõustamiskeskuses on karjääriteenuseid pakutud alates 2000. aastast. Alustasime oma tööd ühe karjäärinõustajaga, täna töötab keskuses kaks karjäärinõustajat ja üks karjääriinfo spetsialist. Meie keskuse töötajad on kogenud professionaalid, keda inimesed teavad ja usaldavad. Pidev täiendkoolitustel osalemine hoiab meie teadmisi värsketena; ka koostöövaim on meie inimestel tugev ning üksteist aidatakse alati. Töövõime, kohusetundlikkus ja vastutuse võtmine on märksõnad, mis iseloomustavad meie keskuse spetsialiste kõige paremini – suur tänu meie karjäärinõustajatele, Evile ja Tiiule!

Keskuse üks suur pluss on kindlasti hea asukoht – lähedal on Jõgeva Gümnaasium, Jõgeva Ühisgümnaasium ja Jõgeva Linnavalitsus; keskusega samas majas asub Jõgeva vallavalitsus. Selline partnerite lähedus tagab paremad koostöövõimalused. Tänu pikaajalisele tööle ja koolitamisele on omavalitsuses ja koolides kontaktisikud, kellega saab arvestada nii toimuvate ürituste planeerimisel, korraldamisel kui ka läbiviimisel. Maakonnas olevate kontaktisikuteta me oma tööd nii hästi teha ei saaks – seepärast sügav kummardus neile kõigile! Kvaliteetsel teenuse pakkumisel on suur roll ka SA Innove alati optimistlikul ja toetaval tiimil.
Klientidel on võimalik kasutada meie juurde pääsemiseks kaldteed ja lifti, mis tagab ka puuetega inimestele vajaliku abi kättesaadavuse. Koolituste ja infoürituste korraldamiseks on meil samuti väga head võimalused – hoones on kauplus ja kohvik, kust saab tellida toitlustamise.

Jõgevamaa Nõustamiskeskus pakub mitmeid teenuseid ja klient saab need kätte ühest kohast. Tähtis on, et ühes keskuses on erinevate nõustamisalade esindajad ja noor ei kao erinevate asutuste vahel seigeldes ära. Lisaboonusena hoitakse ühes hoones asudes kokku majanduskulusid ja inimressurss ei ole killustatud. Suurepäraste töötajatega saavutatakse suurepäraseid töötulemusi!

Maire Püss, Jõgevamaa Nõustamiskeskuse karjäärispetsialist

***
2009. aastal pälvisime SA Innovelt parima partnerkeskuse tiitli. Seda on olnud au kanda, kuid sellega on lisandunud ka vastutus head kvaliteeti hoida.

Möödunud aasta suurim ettevõtmine oli Hiiumaa Noorte Infomess „Mul on mõte”. Messile olid kaasatud nii kutse- ja kõrgkoolide esindajad, noorteorganisatsioonid saarelt ja mujalt, kohalik arenduskeskus, töötukassa osakond, avatud noortekeskused ja Europe Direct. Messi külastas ligi 500 noort ja kui arvestada, et Hiiumaal on 7-26aastaseid noori u 3000, siis oli osalusprotsent muljetavaldav.

Usume, et meie tugevus väikesel saarel on see, et suudame pakkuda erinevaid tegevusi ja pöörata tähelepanu individuaalsele lähenemisele. Lisaks individuaalsele ja grupinõustamisele panustame tugevasti ka koostööle koolidega. Näiteks oleme tulnud koolidele vastu ning aidanud korraldada töövarjupäevi ka põhikooli õpilastele. Lisaks on olnud toredaid koostegemisi aineõpetajatega, et näidata noortele, kuidas konkreetses aines saadud teadmised aitavad tal teha tulevikus valikuid ning mida siis konkreetse erialaga peale hakata (nt koostöö kodunduse tunni raames ja kohaliku restoraniga või käsitööõpetajate ning kohaliku muuseumiga).

Üks noorte maiuspala tundub olevat õppereis, mis annab igal aastal 11. klassidele võimaluse kaks korda mandrile minna ja astuda sisse erinevatesse kutse- ja kõrgkoolidesse. Ettevõtmine on ajamahukas, kuna eelnevalt selgitab karjäärinõustaja välja iga noore eelistused ja siis algab suurem logistika, kuidas panna kokku väiksemaid huviliste gruppe. Samasugust meetodit oleme kasutanud ka Hiiumaa ettevõtete külastuspäeval, mil 12. klasside õpilastel on võimalus ühe koolipäeva jooksul külastada saare ettevõtjaid. Eelmisel aastal korraldasime sellise ettevõtmise koos maakondliku arenduskeskuse SA Tuuruga ning lisaväärtus oli kindlasti see, et noortel oli võimalus veel osaleda koos ettevõtjatega seminar-arutelul.

Kui teistes maakondades on koole, kus on hästi välja arendatud karjäärikoordinaatori tegevus, siis Hiiumaal on seegi koondunud keskuse juurde. Nii oleme saanud noortega parema kontakti ja nemad ka meid paremini üles leidnud. Nimelt viib meie keskuse karjäärinõustaja mõlemas gümnaasiumis läbi karjääriõppe tundide tsüklit.
Kõike ülaltoodut ei saaks aga teha ilma hea meeskonnata. Kuigi möödunud aasta kurvem pool oli see, et meie endine karjääriinfospetsialist Lembe Rätsep suundus uutele väljakutsetele tööelus, on meil hea meel tõdeda, et tema mantlipärija Kati Vaht on tänaseks läbinud vajalikke koolitusi ja tunneb ennast karjäärispetsialistina päev päevalt tugevamini – meeskond on taas koos.

Lisaks karjääriteenustele pakub HUPS õppenõustamisteenuseid, vahendame noorteinfot, omame Euroopa Vabatahtliku Teenistuse saatva-vastuvõtva ja koordineerija rolli ning pakume koostöös SA Hiiumaa Haigla noorte nõustamiskabinetiga noortenõustamise teenust suhete ja tervise valdkonnas. Integreeritud lähenemine erinevatele info- ja nõustamisteenustele on kindlasti meie puhul edu võti. Sel moel on fookuses alati laps, noor või täiskasvanu ning meie ülesanne on teda julgustada pöörduma spetsialistide poole.
 

Margit Kagadze, Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS juhataja