Sihtasutus Innove kuulutab välja konkursid „Aasta karjäärispetsialist 2013“ ning „Aasta õppenõustamisspetsialist 2013“. Konkursside eesmärk on tõsta esile inimesi, kelle töö on olnud märkimisväärne ning oluline karjääri- ja õppenõustamisteenuste valdkonna arendamisel.

Aasta karjäärispetsialistid valitakse kolmes kategoorias:

  • karjäärikoordinaator,
  • karjääriinfo spetsialist,
  • karjäärinõustaja.

Parimad õppenõustamisspetsialistid kuulutatakse välja neljas kategoorias:

  • eripedagoog,
  • logopeed,
  • sotsiaalpedagoog,
  • psühholoog.

Nii parimate karjääri- kui ka õppenõustamisspetsialistide valimisel hinnatakse aktiivsust valdkonna arendamisel ja tutvustamisel avalikkusele, koostööd ja enesearendamist 2013. aastal.

 

Laureaadid 2013. Foto: SA Innove


„Eesti õppeasutustes, töötukassas ja piirkondlikes õppenõustamis- ja karjäärikeskustes töötab ligi 400 spetsialisti, kelle igapäevatöö on toetada lapsi ja täiskasvanuid haridus- ja tööelus teadlike valikute tegemisel. Need inimesed väärivad tunnustamist ja esile tõstmist ka laiemas ringis, sest nad annavad olulise panuse selleks, et iga inimese elu oleks terviklik ja täisväärtuslik ning kooskõlas ühiskonna arenguga, “ sõnas Sihtasutus Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse juhataja Margit Rammo. „Kutsume kõiki üksikisikuid ja organisatsioone märkama ja esile tõstma tublisid tegijaid nende vastutusrikka rolli eest.“

Kandidaatide esitamiseks tuleb täidetud kandideerimisvorm saata hiljemalt 21. veebruariks 2014 meiliaadressile tunnustamine@innove.ee või postiaadressile: SA Innove, Lõõtsa 4, Tallinn 11415, märksõna „Aasta karjäärispetsialist“ või „Aasta õppenõustamisspetsialist“.

Konkursi täpsemad tingimused on leitavad SA Innove koduleheküljelt www.innove.ee/karjaariteenused/tunnustamine


Laureaadid avalikustatakse 28. märtsi 2014 toimuval tunnustamisüritusel, teemanädala "Terve karjäär" raames.


Lisainfo ja küsimused:

Ande Magus
SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus
koolitusspetsialist
ande.magus@innove.ee
Tel: 7350 699