Uudse ettevõtmisena on Tartus käivitunud tuutorite projekt, mille eesmärgiks on koolitada Tartu linna üldhariduskoolide 8. - 11. klasside noori karjääriteabe tuutoriteks, kes oleksid lisalüliks karjäärinõustaja, karjäärikoordinaatori ja õpilase võrgustikutöö ahelas.

Tartu Info- ja Nõustamiskeskus annab noortele vastava koolituse käigus esmase teabe karjääriplaneerimisest, võimaldab neile õppekäike Tartu linna tuntud ettevõtetesse, tööhõiveametisse, Tartu Ülikooli karjäärikeskusesse ja Tartu Kutsehariduskeskusesse. Esimese käeharjutusena korraldati koolivaheajal töötuba koosluses karjäärinõustajad, karjäärikoordinaatorid ja tuutorid, saamaks aimu üksteise tööst ning ühistest eesmärkidest. Tõsisem tuleproov ootab ees aprillis karjääripäevana, mille läbiviimises on ka tuutoritel oma roll.

Kutsealase eelkoolituse kursuse raames toimunud koolituse lõpetamisel saavad tuutorid karjääriteabe tuutori tunnistuse. Ühtlasi annab see noorele õiguse ning samas ka teatud kohustuse seda rolli oma koolis ja kooli esindajana täita.