Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab välja konkursi leidmaks üheksa 18-30-aastast noort osalemaks rahvusvahelisel noortevahetusel Jaapanis. Noortevahetuse eesmärk on toetada Jaapani ja programmis osalevate riikide noorte vahelise sõpruse ja mõistmise kujunemist, kultuuridevahelist õppimist ning rahvusvahelist koostööd.

Jaapani noorte visiit Eestisse toimub 6.-23. septembril 2014 ning Eesti noorte visiit Jaapanisse 23. septembrist 8. oktoobrini 2014. Programmi valitud üheksa Eesti noort peavad osalema ka Jaapani noorte visiidil Eestis, mõlema visiidi ettevalmistamises ja tagasisidesündmustel. Valituks osutunud grupi liikmed peavad olema võimelised majutama kuni 2 Jaapani noort osaliseks ajaks (2 ööd, 3 päeva) oma kodudes.

Programm koosneb kahest osast:

Esimene osa programmist leiab aset Tokyos (23.-26.09 ja 5.-8.10). Külastatakse organisatsioone ja osaletakse Rahvusvahelisel Noorte Konverentsil, kus erinevate riikide delegatsioonid tutvustavad oma kodumaad ning arutatakse noortevaldkonna teemadel.

Teine osa programmist leiab aset Hakodate linnas (27.09-1.10) ja Gifu prefektuuris (1.-5.10). Külastatakse erinevaid organisatsioone, osaletakse arutelugruppides. Arutelugruppide eesmärk on jagada osalevate riikide kogemusi. Jaapani kultuuri paremaks tundmaõppimiseks paigutatakse noortevahetuses osalejad osaliseks ajaks elama Jaapani peredesse.

Tingimused kandideerijale:

Vanuses 18-30 aastat, seisuga 1. aprill 2014 (sündinud pärast 2. aprilli 1983 ja enne 1. aprilli 1996).
Huvitatud Jaapanist, jaapani kultuurist
Omab noorteühingutes osalemise ja/või noorteürituste korraldamise kogemust
Hea inglise keele oskus
Head teadmised ja/või aktiivne tegutsemine mõnes kultuuri või ühiskonnaga seotud valdkonnas (noorsootöö, haridus, keskkond, sport, kunst vms)
Koostööaldis ning võimeline grupitöödes aktiivselt osalema, vajadusel neid ka juhtima
Saab osaleda kõikides tegevustes noortevahetuse programmi vältel (sh tegevustes Eestis)
On Jaapani esmakordne külastaja - st ei ole Jaapanis varasemalt õppinud ega seal koolitustel osalenud
Aktiivselt osavõttev ja algatusvõimeline
Kõik programmiga seotud kulud kaetakse korraldajate poolt. Osalejad katavad vaid isiklikeks tarbeks tehtud kulutused (näiteks lisapagas). Lisaks Eestile osaleb Jaapanis toimuvas rahvusvahelises noortevahetuses Dominikaani Vabariik, Laose Demokraatlik Rahvavabariik, Jordaania Hašimiidi Kuningriik, Katari Riik ja Tansaania Ühendvabariik.

Lisainfo ja dokumendid leiab siit!
Programmi algatajaks on Jaapani Valitsuskabineti noortevahetuse osakond. Eesti liitus Jaapani kutsel INDEX programmiga (International Youth Development Exchange Program) 2007. aastal. Programmi patrooniks on Jaapani kroonprints.

Eesti Noorsootöö Keskus on Haridus- ja Teadusministeerium hallatav riigiasutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.
 

Allikas: Delfi 24.04.2014