• Ühiskonna institutsionaalne struktuur. Ühiskonna kolm sektorit (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Inimõigused, võrdõiguslikkus. Võrdsed võimalused tööturul (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Inimõigused, võrdõiguslikkus. Võrdsed võimalused eneseteostamisel (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Tööturg ja seadusandlus. Kui maksaks ümbrikupalka? (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Inimõigused. Töö ja põhiseadus (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Põhiõigused, vabadused ja kohustused (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Eesti valitsemiskord. Töö avalikus sektoris (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Isiklik majanduslik toimetulek, tööturg. Elu maal on võimalik (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Tööturg. Haridus ja tööturg (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Tööturg. Rollimäng (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)