Sinu parim praktika tööturuinfo vahendamisel noortele?

Heidi Antons
Kesk-Eesti Noortekeskuse karjääriinfo spetsialist

 

 

 

 


Minu parim praktika on info jagamine karjääriinfo loengutes. Olen neid korraldanud erinevates Järvamaa koolides põhiliselt 9.klassides, aga ka 8. ja 10.–12.klassides. 9.klassides on tõhusaim, kui esimeses tunnis rääkida erinevatest võimalustest, tööturu trendidest, oskustest ja omadustest, mis aitavad muutuvas (töö)maailmas hakkama saada, teine tund pidada internetipõhisena arvutiklassis tutvustades põhjalikumalt Rajaleidja võimalusi ning andes õpilastele konkreetseid ülesandeid.
Muudes klassides olen rääkinud slaidiprogrammi abil töömaailmast, ärgitanud õpilasi mõtlema ja kaasa rääkima. Selleks on abiks erinevad karjäärimängud. Kõik sõltub mulle antud ajast, klassi suurusest ja aktiivsusest – võimalusi on palju.

Marju Põld
Karjääripõld OÜ Saaremaa Karjäärikeskuse karjäärinõustaja

 

 

 

 

 

 

 

Tööturuinfo vahendamiseks noortele kasutan eelkõige vahetut kontakti noortega – seda enamasti kooli karjääritundides. Vahetu kontakt võimaldab arutelusid ja selle käigus tekkivatele küsimustele kohest vastamist.
Infot tööseadusandlusest ja tööotsimisoskustest eelistan anda loengu või grupinõustamise osana, infot erinevatest ametitest aga spetsiaalsete mängudega. Oluline on ka noortele anda infot, kust tööturuinfot iseseisvalt leida ja kuidas seda analüüsida.

 Kadri Raudsepp
Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse karjäärinõustaja


 

Siiani on tööturuinfo edastamise parimaks viisiks olnud meie keskuse tööportaal Firstjob.ee, kuhu igapäevaselt koondame vajaliku info. Lisame sinna nii värskeid kuulutusi, uudiseid kui ka nõuandeid tööturule siirdumise kohta.
Korraldame koolidele töötubasid, mis aitavad nt koostada kandideerimisdokumente või osaleda tööintervjuul. Õppimise ja töötamise kohta saab infot küsida ka messengeri teel; nii on võimalik läheneda noorele individuaalselt ning noor saab nõu küsida ja muret kurta talle omases keskkonnas. Messengeri teel juhatan nõustatavat ka erinevate internetiallikate juurde, kust ta edaspidi ka ise vastuseid leida võib.
Vahenditena kasutan Eesti Töötukassa ja Sotsiaalministeeriumi kodulehte ja uuringuid, portaale Rajaleidja.ee ja Firstjob.ee, suurimate päevalehtede artikleid jne.

Silja Lilles-Sula
Pärnu ÕNK Noorte Infopunkti karjääriinfo spetsialist
Kevadel muutuvad tööteemad noorte jaoks eriti aktuaalseteks – seetõttu oleme oma meeskonnaga planeerinud noortele suunatud tööga seonduvad ettevõtmised just sellesse aega. Juba mitmendat kevadet koondame koostöös ettevõtjatega Pärnu noorte infoportaalile (http://noored.parnu.ee) tööpakkumised, mis on koolinoorele suvevaheajaks sobilikud. Õpilased kasutavad seda võimalust aktiivselt, ka tööandjatelt oleme saanud positiivset tagasisidet.
Teine oluline tööturuinfo vahendamise viis kevadeti on tööõiguse loengud koolides ja meie keskuses. Koolid kasutavad väga innukalt võimalust kutsuda karjäärinõustaja tutvustama tööga seonduvat seadusandlust – tänu sellele on noored tööeluks paremini ette valmistatud.

Lembe Rätsep
Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse infotöötaja

 

 

 

 

 

 

Juba mitmendat aastat korraldame Hiiumaa gümnasistidele väljasõite/külastusi saare erinevatesse ettevõtetesse (nt kohalik omavalitsus, kalatööstus, autoremonditöökoda, lasteaed, ehitusobjektid, hotellid jne). Asutustepoolne vastuvõtt on olnud väga positiivne; noored on näinud, kuidas töötatakse, kuulnud arutlusi majanduse hetkeolukorrast ning leidnud omale töövarjupäevaks „varjutatavaid".

Hanna Ernits
Anne Noortekeskuse noorteinfo spetsialistMeie poole pöörduvad töö leidmise küsimustega enamasti 10–16aastased noored; seda just kevad-suvel. Olen jaganud neile infot maleva võimaluste kohta. Tegelen oma tööpostil sellega, et luua info vahendamiseks toimivat võrgustikku võimalike tööandjate ja Töötukassaga.

Julia Šarapova
Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse karjääriinfo spetsialistTartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskus korraldas aprilli lõpus Tartu noorte tööturukonverentsi, milles osales 120 noort ning kus räägiti majanduse ja tööturu hetkeseisust, uuest töövõtulepingust ja tööõnnest. Sealsamas võisid noored küsida kõike, mis neid seoses karjääriplaneerimisega huvitab. See oli kõige suuremahulisem tööturuinfo vahendamise alane üritus. Lisaks korraldab meie keskus õppekäike ettevõtetesse, vastavateemalisi loenguid, tööintervjuu simulatsioone ja töövarjupäeva Tartu linnas.

Kristel Habicht
TTÜ Karjääriteenistuse peaspetsialist

Käesoleva aasta kevadel vajavad tudengid veidi enam nõu ja abi praktika- ja töökohtade otsingul; vähenenud on nii aktiivsed pakkumised TTÜ karjääriteenistuse andmebaasis kui ka tööandjate osalus suurel messil Võti Tulevikku. Praegu on hoogustunud huvi praktikakohtade vastu, aktiivselt huvitutakse rahvusvahelisest praktikast. Kevadsemestril korraldatud ettevõtlusalase karjääriseminari vastu oli huvi oodatust suurem; kuulajate hulgas oli nii alustavaid ettevõtjaid kui ka juba olemasolevate ja arendamist vajavate ettevõtete juhte ning tudengeid, kes palgatöö kadumise tõttu ettevõtte alustamise peale mõtlevad.

Evelin Männiste
Tallinna noorte infokeskuse infotöötaja


Minu parim praktika tööturuinfo vahendamisel noortele toimub enamasti läbi infotundide, mida ma õpetajate soovi korral Tallinna koolides annan. Kõige tulemuslikum on käia koolides ja viia ise info õpilasteni. Teema all „Noored ja töö" puudutan tööseadust, välismaal töötamist, CV kirjutamist ja muud olulist. Korraldame ka külalisesinejatega infopäevi. Igapäevane infovahendamine toimub Tallinna noorte infokeskuses, kus noored käivad enamasti konkreetseid tööpakkumisi otsimas.