ReferNet – European Network of Reference and Expertise – on kutseharidusinfo kogumise ja levitamise võrgustik, mis pakub vajalikku infot teadlastele, poliitikutele ja praktikutele, sealhulgas karjääriteenuste osutajatele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku kutseharidusega.


Anita Orav, Kutsehariduse Seirekeskus


Cedefop ja ReferNet
ReferNet võrgustik asutati Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) poolt ja see koondab 25 EL liikmesriigi ning Norra ja Islandi kutsehariduse võtmeorganisatsioone eesmärgiga pakkuda võrdlevat teavet EL kutsehariduse arengute kohta.


Elektrooniline keskkond ETV (European Training Village) pakub suurel hulgal vastavat infot ja teenuseid, näiteks:
Kutseharidusalane elektrooniline raamatukogu
Kutsekoolituse võtmeorganisatsioonide andmebaas
Kutsehariduse uudised, konverentsid, seminarid
Ajaleht Cedefop Info
ERO - Euroopa uuringute ülevaated
Kõigi osalevate riikide kutseharidussüsteemide ülevaated aktuaalsetel teemadel (sealhulgas Täienduskoolitus täiskasvanutele ja Karjääri- ja kutsenõustamine)

ReferNeti tegevus Eestis
Eestis on ReferNeti koordinaatoriks SA Innove üksus Kutsehariduse Seirekeskus, kes koostab iga-aastaseid ülevaateid kutsehariduse olukorrast, viimastest arengutest ja uuringutest ning kogub infot uute kutseharidusalaste materjalide kohta.

Riiklikul tasandil on võrgustiku esindusorganiks konsortsium, kuhu lisaks Sihtasutusele Innove kuuluvad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Ametühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Igal aastal koostab Kutsehariduse Seirekeskus raporteid, mis võtavad kokku Eesti kutseharidusmaastikul toimunud olulisemad muudatused ja arengud. Raportid valmivad koostöös erinevate ekspertidega Haridus- ja Teadusministeeriumist ja ülikoolidest ning on nii eesti- kui inglisekeelseina saadaval ReferNet Eesti veebilehel.

Kust infot otsida?
ReferNeti teenuseid tutvustab Kutsehariduse Seirekeskuse loodud veebileht http://www.innove.ee/refernet/. Sealt leiab ülevaatlikku eestikeelset informatsiooni kõigi pakutavate võimaluste kohta ning otselingid vastavatele lehekülgedele Cedefopi elektroonilises keskkonnas ETV - http://www.trainingvillage.gr/etv/.

Abi ja teavet ReferNeti teenuste kasutamise kohta on võimalik saada ka Kutsehariduse Seirekeskusest.