Igal aastal peavad paljud noored otsustama, mida pärast kooli lõpetamist edasi teha – kas edasi õppida, tööle minna, jääda Eestisse või suunduda välismaale. Valida ei ole kerge, sest võimalusi on palju ja iga langetatud otsus mõjutab suuresti noore tulevikku.

Eesti ja kogu maailma majandus muutub väga kiiresti ning enamikul meist ei ole võimalik töötada ühel ja samal töökohal elu lõpuni. Seetõttu peavad karjäärivalikud olema teadlikud – mida parem ettekujutus meil oma valikuga kaasnevast on, seda suurem on tõenäosus, et oleme sellega hiljem rahul.

2010. aasta sügisel alustas SA Innove tööturuinfo koolituste sarjaga, et pakkuda karjäärispetsialistidele ülevaatlikku infot hariduse ja tööturu trendide kohta ning arendada tööturuinfo lugemise oskust. Sügisene koolitus aitab karjäärispetsialistidel värskendada oma teadmisi karjääriinfo valdkonnas ja valmistuda algavaks õppeaastaks, et oma täiendatud teadmistepagasiga noori valikute tegemisel toetada.

Esimesel koolitusel keskenduti tööturuinfo mõistmisele – mida peaks spetsialist oskama, et klienti õige infoallikani suunata ning teda isiklike otsuste aluseks olevate asjakohaste seoste loomisel ja järelduste tegemisel abistada. Et hõlbustada tööturuinfo leidmist ning pakkuda abi statistika ja prognooside tõlgendamisel, anti välja trükis „Tööturuinfo teejuht”, mis sisaldab ülevaadet valdkonna põhimõistetest, majandust mõjutavatest teguritest ja tööturuinfo allikatest. Trükises jagatud nõuanded tööturuinfo mõistmise kohta aitavad infotulvas paremini orienteeruda ning vormida numbritest ja tabelitest usaldusväärset teavet, millega noori teadlike valikute tegemisel toetada.

Teisel koolitusel saadi ülevaade olukorrast tööturul. Käsitletud teemadel (sh tööturu ja hariduse trendid, tulevikusuundumused ja noorte olukord tööturul) valmisid artiklid, millega saab tutvuda portaali Rajaleidja täiskasvanu osas rubriigis „Töömaailm”.

2012. aasta sügisel toimunud seminaril osalejad said peale värske tööturuinfo ka võimaluse kogemusi vahetada. Rühmatöös mängiti läbi tavaolukordi, kus noor pöördub spetsialisti poole murega oma tuleviku pärast. Ülesande lahendamisel tuli eraldi tähelepanu pöörata tööturuinfo kasutamisele. Pärast analüütikute edastatud tööturuülevaadete kuulamist leiti ühiselt, et info vahendamise või nõustamise protsessi analüüsipõhiste andmetega toetades on noorele märksa kindlam praegust tööturuolukorda selgitada ja võimalikke karjäärivalikuid põhjendada. Siia hulka kuulub nii noore teavitamine maakonna tööturuolukorrast (nt vabad töökohad, nõudlus, palgatase) kui ka näiteks elukvaliteedist ja elatustasemest rääkimine välismaa teemasid käsitledes.

Analüütik Siim Krusell pani karjäärispetsialistidele südamele, et kvaliteetne karjääriteenuse osutamine saab võimalikuks ainult asja- ja ajakohast tööturuinfot edastades. Õppima minnes ei piisa üksnes enda oskustele ja vajadustele vastava eriala äratundmisest ning sobiva kooli valimisest; teadvustatud karjäärivaliku tegemiseks on ilmtingimata vaja pöörata tähelepanu keskkonnale, elukvaliteedile ja elatustasemele. Kõigest sellest saab lugeda portaali Rajaleidja täiskasvanu osas täiendatud rubriigis „Töömaailm”.

Ave Szymanel, karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse karjääriinfo juhtivspetsialist