Rajaleidja 2017. aasta numbrites

Kui möödunud aasta panna numbritesse, siis näeb ta välja just nii 👇.

See aga, mis on nende numbrite taga ja silmale nähtamatu, on kõige olulisem -

südamlikud, avardavad, inimlikud ja inspireerivad vestlused, usaldus ning koostöö,

mis teeb selle kõik võimalikuks. Nüüd aga ikka täiskäigul edasi üheskoos tähtede poole, head noored, lapsevanemad, õpetajad jpt! 🤜🏻

🤛🏻