Põhikoolis on ettevõtlusõppe hetkeseis kehv, leiab Junior Achievement Eesti direktor ja õpilasfirmade võistluse eestvedaja Epp Vodja. Majandushariduse ja ettevõtluse suhtes positiivset hoiakut tuleks hakata kujundama juba algklassides.

Milline on praegu majandushariduse seis koolides?

Olukord on läinud 20 aasta jooksul oluliselt paremaks. Praegu on õppekavaga kinnitatud, et kool peab gümnaasiumiõpilastele kindlustama võimaluse õppida majandust või ettevõtlust, kui noored seda soovivad.

See ei ole noortele kohustuslik, küll aga on koolil kohustus pakkuda 35 tundi majandusõpet. See tähendab, et nende noorte arv, kes soovivad majandust õppida, tõuseb pidevalt.

Tegemist on kahe võimalusega. Esimene on laiem majanduskursus, mis sisaldab nii mikroökonoomikat kui ka makroökonoomikat. Teine on kitsam ettevõtluskursus.

Loe edasi 20.04.2014 uudised.err.ee -st