ACADEMIA 2007 ja 2008

20. juunil toimus Karjäärinõustamise Teabekeskuses rahvusvahelise karjäärispetsialistide lähetusprojekti ACADEMIA 2007 lõpuseminar. Kaheksa Iirimaal, Inglismaal, Taanis ja Soomes käinud Eesti spetsialisti andsid ülevaate õppenädalaist, mille jooksul nad tutvusid sihtriikide haridus- ja tööturusüsteemidega ning karjääriteenuste korraldusega, samuti said ülevaate töömeetoditest, uuendustest jm.

Lähetusprojekti tulemustega saab nüüd tutvuda kogumikus Karjääriteenused Euroopas. Kokkuvõte ACADEMIA 2007 lähetustulemustest ja lõpuseminarist. Ülevaated õppevisiitidest asuvad ka siin.

Kõikidele neile, kes soovivad järgmisel aastal osa võtta ACADEMIA õppevisiitidest, on Teabekeskusel hea meel teatada, et konkursi läbides on neil see võimalus olemas: uus konkurss kaheksa järgmise osaleja leidmiseks 2008. aastal toimuvatesse lähetustesse kuulutatakse välja selle aasta sügisel Teabekeskuse kodulehel.

 


Euroopast tagasi. Paremalt: Merike Sassi, Mirjam Lindpere, Kaire Külaots, Anu Ehrpais, Ülle Haavasaar, Piret Jamnes, esireas: Heli Ferschel ja Tiina Saar.

 

Konverents Šotimaal

Projekti EuroguideVAL lõppkonverents toimub 10.-11. septembril 2007 Edinburghis. Lähemat infot nii projekti kui ka konverentsi kohta saab veebist aadressil www.euroguideval.org

Uus uuring Erasmuselt

Erasmuse programmi raames on läbi viidud õpirändealane uuring, mis käsitleb motivatsiooni ja takistusi välismaale siirdumisel. Uuringu sihtrühmaks on üliõpilased, kellest 80% peab välismaale mineku kaheks olulisemaks mineku ajendiks uute kogemuste omandamist ja võõrkeeleoskuse rakendamist. Uuring veebis: www.esn.org/survey